Правовий статус та структура

Статус, а також загальні, правові, організаційні та інші засади діяльності Української Міжнародної Ділової Ради визначаються Статутом від 01 квітня 2017 року, затвердженим Загальними зборами.

Членами УМДР на добровільних засадах можуть бути юридичні особи, які зареєстровані і діють згідно із законодавством на території України, а також іноземні юридичні особи.

Вищим органом управління УМДР є Загальні збори її членів. До компетенції Загальних зборів належить наступне:

 • вирішення стратегічних питань діяльності УМДР;
 • затвердження Положення та внесення змін до нього;
 • обрання керівника (Президента);
 • визначення кількісного і персонального складу Координаційної ради Спілки.

Координуючим колегіальним органом УМДР є Координаційна рада Спілки. До її компетенції входить:

 • погодження основних напрямків роботи УМДР, сприяння їх виконанню;
 • погодження програм, проектів і заходів, що реалізуються в рамках або під егідою УМДР.

Експертним колегіальним органом УМДР є Рада експертів. Вона формується з числа провідних і авторитетних експертів в своїх галузях, дотичних до програм, що реалізуються Спілкою. До її компетенції входить надання чи погодження експертних висновків, консультації та допомога в роботі над програмами і проектами, що реалізуються УМДР або її партнерами.

Керівним органом УМДР є Рада Спілки, яку очолює Президент і до складу якої входять Віце-президенти та директори Спілки. До її компетенції належить:

 • затвердження основних напрямків та планів роботи УМДР, забезпечення їх виконання;
 • затвердження програм, проектів і заходів, що реалізуються в рамках чи під егідою УМДР;
 • прийняття нових та виключення дійсних членів;
 • створення та ліквідація основних (виконавчих комітетів) та тимчасових і допоміжних органів (робочих груп, комісій);
 • визначення їх складу та завдань.

Для забезпечення виконання основних завдань роботи УМДР створюються виконавчі комітети.

Фінансове забезпечення діяльності УМДР здійснюється за рахунок добровільних спонсорських внесків, добровільної благодійної допомоги, грантів і пожертвувань членів УМДР та інших суб’єктів господарської діяльності.

Рада Спілки:
Президент
Старший віце-президент, головний виконавчий директор
Віце-президенти
Головний операційний директор
Координаційна Рада Спілки:
Асоціовані члени спілки
Рада експертів
Виконавчі комітети:
Галузеві комітети
Міжгалузеві комітети
Меню